Các khách hàng của chúng tôi

1-AJINOMOTO- HÃNG BỘT NGỌT LỚN NHẤT đến từ nhật bản.

2- Tạp chí Cộng sản

3- Viện KS nhân dân Tối cao

4-Bếp Việt

5- chăm sóc sưc khỏe Việt nam

 6- hãng Mỹ phẩm Hàn quốc LG

7- Kamos

8- DN Tuấn Ân

9-NH ACB

...........................

...........................