DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

  •  Nguyễn Khả Phẩm
  •  30/ 11/ 2018

Taxi tải Hồng Phương muốn chia sẻ cho các bạn cách một số kinh nghiệm khi đi xe, giúp bạn lái xe một cách an toàn nhất. Kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ là cách xử lý khi xe đi lên dốc và đi xuống dốc. Khi xe tải chở hàng hoá thì trọng lượng toàn bộ và sự phân bố trọng lượng lên các cầu xe lớn hơn khi không chở hàng. Do vậy việc phán đoán, xử lý của lái xe cũng cần rất quan trọng. Khi chở hàng lái xe cần thêm các biện pháp an toàn...

xem thêm  
  •  0
  •  Nguyễn Khả Phẩm
  •  20/ 09/ 2017

Ngày 30 tháng 6 năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI VÀ ĐẦU TƯ  chính thức nhận được VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH của BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

xem thêm  
  •  0
  •  Nguyễn Khả Phẩm
  •  20/ 09/ 2017

Ngày 29 tháng 6 năm 2015 Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI VÀ ĐẦU TƯ đã chính thức được Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM cấp phép hoạt động : CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VỚI CÁC NỘI DUNG:  1- LOẠI HÌNH DỊCH VỤ: DỊCH VỤ TƯ CÓ ĐỊA CHỈ NHẬN, CÓ KHỐI LƯỢNG ĐƠN CHIẾC ĐẾN 02KG 2- PHẠM VI CUNG ỨNG DỊCH VỤ:  TRONG PHẠM VI LIÊN TỈNH (63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

xem thêm  
  •  0