THÔNG BÁO NGHỈ LỄ ĐỘC LẬP 2023

CHÚC MỪNG TOÀN THỂ QUÝ KHÁCH HÀNG, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC QUÝ ĐỐI TÁC BƯU CHÍNH CUARHP-EXPRESS.

 CHÚC CÁC QUÝ ĐỐI TÁC MỘT KỲ NGHỈ AN  VUI VÀ MỸ MÃN!

Bài viết này được đăng tải lúc .