THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN BƯU PHẨM

CÔNG TY CP CÔNG NGH MI VÀ ĐU TƯ

HÃNG PHÁT NHANH HP- EXPRESS

(THÔNG BÁO V/V THAY ĐI ĐIM KINH DOANH)

              Kính gửi:-  Sở TTTT Hà nội

            -  Bộ TTTT

 

Do điu kin bt kh kháng, ch nhà  đim giao dch ca chúng tôi ti 113 A8 KĐT Đm tru, p. bch đng, Q. hai Bà Trưng Hà ni bán nhà gp ,nên chúng tôi phi  tm chuyn sang đa đim mi , ti A8, SN 110 A8 KĐT Đm tru, p. bch đng, Q. hai Bà Trưng Hà ni từ tháng 4 năm 2023; cho đến khi tìm đưc đa đim mi phù hp hơn.

  Vy chúng tôi xin thông báo đ các Quý cơ quan qun lý biết và tạo điều kiện giúp đỡ.

 Trân Trng!                                      TM CTY

 Nơi gửi – Như trên

  • Lưu VP.
Bài viết này được đăng tải lúc .