Trung tâm hàng chục tỷ đồng xây xong để... làm cảnh!

Dân trí Một cơ ngơi được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hầu hết diện tích vẫn bỏ không gây lãng phí nguồn vốn đầu tư. Hơn nữa, cả trung tâm chỉ có một giám đốc, phó giám đốc và 4 nhân viên hợp đồng.

Được biết, Trung tâm Phát triển nông thôn Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trước đây là Trung tâm Phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa, đóng tại xã Hoằng Kim, thuộc quản lý của UBND huyện Hoằng Hóa. Trung tâm thuộc dự án thí điểm chuyên ngành JICA SPL VI.

Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trung tâm được xây dựng trên diện tích gần 20.000 m2, với số vốn lên đến 17 tỷ đồng, với các hạng mục như: Khu nhà trung tâm (phục vụ trưng bày và bán sản phẩm, hội thảo, tập huấn), nhà kho (sơ chế rau, thành phẩm, đông lạnh) và các công trình phụ trợ khác.

Tuy nhiên, sau 4 năm, huyện Hoằng Hóa đưa Trung tâm này vào hoạt động nhưng không được hiệu quả như mong muốn.

Đến ngày 20/5/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chuyển giao Trung tâm phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa về trực thuộc Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên

Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên

Qua tìm hiểu được biết, mục tiêu của chương trình tín dụng chuyên ngành JIKA là thử nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp khép kín tại huyện Hoằng Hóa, từ khâu định hướng quy hoạch sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, thu mua, bảo quản và đưa sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm được xây dựng, hầu như các hạng mục của Trung tâm này không được sử dụng, gây lãng phí. Nhiều vị trí trong khuôn viên Trung tâm cỏ mọc um tùm.

Theo báo cáo của ông Trịnh Mạnh Hào, Giám đốc Ban quản lý Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa, công tác tổ chức điều tra, khảo sát thông tin thị trường, giá cả đã được tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn hạn chế, chất lượng thông tin chưa kịp thời, công tác dự báo thị trường chưa đến được với nhiều nhà sản xuất và tiêu thụ.


Cơ ngơi hàng chục tỷ đồng để không

Cơ ngơi hàng chục tỷ đồng để không

Công tác tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm chưa đạt mục tiêu dự án, hiện mới chỉ có Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông thuê văn phòng và nhà kho với tổng diện tích hơn 860 m2, số tiền cho thuê chưa đủ để trả tiền công cho một số nhân viên hợp đồng.

Ban quản lý Trung tâm đã chủ động xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, các đối tác sau khi khảo sát đã từ chối với lý do chưa đảm bảo điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng.

Công tác tham mưu, phối hợp với các cấp, ban ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao còn thụ động; nhất là phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp đầu mối để tổ chức hoạt động kết nối còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê hội trường để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn kết quả đạt được chưa cao...

Trung tâm vắng bóng người

Trung tâm vắng bóng người

Nguyên nhân được chỉ ra là do Trung tâm mới được thành lập, tổ chức bộ máy chưa đầy đủ về số lượng (kể cả cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn), chất lượng so với yêu cầu nhiệm vụ.

Địa điểm xa khu vực dân cư đông đúc nên việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chưa thực sự thu hút đối với các doanh nghiệp; vị trí, chức năng của Ban quản lý Trung tâm là đơn vị trực thuộc Chi cục phát triển nông thôn nên việc quan hệ với các đối tác, chính quyền trong và ngoài tỉnh còn hạn chế; cơ sở hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, nguồn kinh phí triển khai thực hiện còn thiếu...


Nguồn thu chủ yếu từ việc cho thuê văn phòng không đủ trả cho nhân viên hợp đồng

Năm 2017, Trung tâm được cấp nguồn kinh phí thường xuyên là 822 triệu đồng; nguồn kinh phí bổ sung thực hiện hội nghị năm 2016 là 844 triệu đồng; nguồn kinh phí thực hiện mô hình là 300 triệu đồng. Ngoài ra, kinh phí thu dịch vụ cho thuê văn phòng là 36,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chi thường xuyên đến ngày 31/7/2017 theo báo cáo của Trung tâm là 258 triệu đồng; chi bổ sung thực hiện hội nghị năm 2016 là 823 triệu đồng; chi thực hiện mô hình 0 đồng...

Cửa đóng then cài

Cửa đóng then cài

Về nhân sự, hiện Trung tâm có 2 cán bộ là giám đốc và phó giám đốc. Ngoài ra, còn có 4 hợp đồng lao động và 2 bảo vệ. Nguồn kinh phí để chi trả cho người lao động lấy từ nguồn thu dịch vụ của Ban quản lý Trung tâm.

Tuy nhiên, hiện tại nguồn thu dịch vụ cho thuê văn phòng không đủ để thanh toán cho người lao động. Mặt khác, đến tháng 7/2017, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông vẫn chưa thanh toán tiền nợ thuê văn phòng 4 tháng cho Ban quản lý Trung tâm, do đó, tình hình thanh toán chế độ cho lao động hợp đồng chậm và chưa đảm bảo.

Duy Tuyên

Bài viết này được đăng tải lúc .